De Neurologie onderzoekt en behandelt aandoeningen van de hersenen, de zenuwen in de rug en de ledematen, die uiteenlopen van hoofdpijn en rugaandoeningen tot neurodegeneratieve ziektes zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Bewegingsstoornissen worden gekenmerkt door abnormale bewegingen van lichaamsdelen, waardoor de motorische controle verstoord raakt.

De meest voorkomende bewegingsstoornis is de ziekte van Parkinson, dat gekenmerkt wordt door rigiditeit (verstijfde spieren), bradykinesie en akinesie (vertraagde motoriek), een abnormaal looppatroon, posturale instabiliteit ( evenwichtsstoornissen), en (maar niet altijd) tremoren (trillen van de ledematen).

Andere bewegingsstoornissen zijn o.a. het syndroom van Gilles de la Tourette, dystonie, myoclonus, tremoren en chorea. Maar ook “gezonde” mensen, die niet of nauwelijks bewegen kan men rekenen tot de groep van bewegingsstoornissen, want beperking van bewegen lijdt tot vele aandoeningen, zoals artrose, obesitas, hart- en vaatziekten, depressie en cognitieve stoornissen. In ons centrum wordt hier extra aandacht aan besteed.

Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde heeft tot doel het behouden van een goede gezondheid en de behandeling van lichamelijke en geestelijke klachten (definitie door Linus Pauling, tweevoudig Nobelprijswinnaar, 1968). Orthomoleculaire voeding en lifestyle advies werken preventief en stimuleren het zelfgenezend vermogen. Ons centrum richt zich vooral op het optimaliseren van de gezondheid van de hersenen. Hieruit volgt  tegelijkertijd een optimalisatie van het lichaam. Wij geven adviezen over levensstijl aanpassing, voeding en voedingssupplementen.